Státní svátky Německo 2017, 2018

V Německu je více státních státků než v České republice. Navíc každá spolková země si může některé státní svátky sama určit, takže se liší svátky i v rámci Německa – dle jednotlivých spolkových zemí. Níže na stránce pak je celkový přehled i s vymezením jednotlivých spolkových zemích v Německu doplněný o mapku pro snadnější orientaci. Více již níže v našem článku Státní svátky Německo 2017, 2018.Státní svátky Německo 2017

Datum svátkuDen v týdnuJméno svátku
1.1.NeděleNový rok
6. 1.PátekTři králové – týká se spolk. země Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
14.4.PátekVelký pátek (Karfreitag)
17.4.PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.PondělíSvátek práce
25.5.Čtvrtek Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt) – slaví se 39 dní po Velikonoční neděli
5.6.PondělíSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag) – slaví se 50 dní po Velikonoční neděli
15.6.ČtvrtekBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
15.8.ÚterýNanebevzetí Panny Marie – Sársko a Bavorsko v obcích s většinovým zastoupením katolického obyvatelstva
3.10.ÚterýDen sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10.ÚterýDen reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko
1. 11.StředaSvátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
22.11.StředaDen pokání a modliteb (Buß- und Bettag) – Sasko – slaví se ve středu předcházející 23. 11.
25.12.Pondělí1. svátek vánoční
26.12.Úterý2. svátek vánoční
Státní svátky Německo

Čtěte také: státní svátky v jiných státechStátní svátky Německo 2018

Datum svátkuDen v týdnuJméno svátku
1.1.PondělíNový rok
6. 1.SobotaTři králové – týká se spolk. země Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
30.3.PátekVelký pátek (Karfreitag)
2.4.PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.ÚterýSvátek práce
10.5.Čtvrtek Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt) – slaví se 39 dní po Velikonoční neděli
21.5.PondělíSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag) – slaví se 50 dní po Velikonoční neděli
31.5.ČtvrtekBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
15.8.StředaNanebevzetí Panny Marie – Sársko a Bavorsko v obcích s většinovým zastoupením katolického obyvatelstva
3.10.StředaDen sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10.StředaDen reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko
1. 11.ČtvrtekSvátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
21.11.StředaDen pokání a modliteb (Buß- und Bettag) – Sasko – slaví se ve středu předcházející 23. 11.
25.12.Úterý1. svátek vánoční
26.12.Středa2. svátek vánoční

Německé svátkyStátní svátky v Německu – přehled

Nový rok v Německu

Stějně jako u nás patří 1.leden Novému roku a je to státní svátek napříč celým Německem stejně jako v celém zbytku Evropy.

Tři králové v Německu

Na rozdíl od České republiky jsou v Německu Tři králové státním svátkem (Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko). Jedná se o křesťanský svátek, díky většímu zastoupení věřících než v České republice je to i státní svátek. Tři mudrci spatřili na nebi hvězdu v době Kristova narození a následovali ji až k čerstvě narozenému Ježísovi.

Velký pátek v Německu

Stejně tak, jako se stalo v roce 2016 v České republice, je již tradičně v Německu Velký pátek státním svátkem. Jedná se o pohyblivý svátek, který se přizpůsobuje Velikonocům. Datum se odvíjí od Velikonoční neděle, která se slaví 1. neděli po prvním jarním úplňku.

Velikonoční pondělí v Německu

Stejné jako v České republice, datum se odvíjí od Velikonoční neděle, která se slaví 1. neděli po prvním jarním úplňku.

1. máj nebo Svátek práce v Německu

Již od roku 1889 je tento den zaveden jako „den boje za práci“. Smyslem je prosazení důstojných podmínek pro pracující. Původně byl zavedem v roce 1919 na jeden rok jako státní svátek, nakonec byl v roce 1933 definitivně prohlášen státním svátkem. Z počátku ho provázeli protesty, perzekuce odporů. Do standartní podoby tak dospěl až po válce.

Svátek Nanebevstoupení Páně v Německu

Nanebevstoupení Páně připomíná výstup Ježíše Krista na místo „k Bohu nejvyššímu“. Tradice tohoto svátku sahá až do roku 370 a slaví se 39 dní po Velikonocích.

Svatodušní pondělí – Svatodušní svátky v Německu

(německy: Pfingsten, řecky: pentekoste = „padesátý [den]“) se slaví padesátý den po Velikonocích. Svatodušní svátky, též označované jako „zrození církve“, se vyznačují zvláště náboženskými oslavami. Končí jimi celé Velikonoce. Po Kristově zmrtvýchvstání sestoupil Duch svatý na jeho učedníky. Ti od tohoto dne hlásali činy Kristovy.

Svátek Boží tělo v Německu

Boží tělo je římskokatolickým svátkem. Tato „oslava těla a krve Kristovy“ se koná druhý pátek po Svatodušních svátcích.Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí. Svátek Božího těla charakterizují procesí, při kterých věřící kráčí s hostií za monstrancí.

Státní svátky v Bavorsku – Státní svátky Německo

Státní svátek Nanebevzetí Panny Marie v Německu

Sársko a Bavorsko v obcích s většinovým zastoupením katolického obyvatelstva. Tímto svátkem církev uctívá víru v přijetí těla i duše Panny Marie do nebeské slávy.

Státní svátek Den německé jednoty v Německu

Státním svátkem od roku 1990. V tento ten došlo ke znousjednocení celého Německa. Den německé jednoty nahradil na území bývalé Spolkové republiky dříve slavený 17. červen a v bývalém NDR 7. říjen, tedy dříve oslavovaný Den republiky.

Den reformace v Německu

Poslední říjnový den. Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko. V roce 1517 (31.10.) kazatel Martin Luther vyvěsil na dveřích kostela v německém Wittenbergu svých 95 tezí poukazujících na tehdejší nedostatky katolické církve.

Svátek Všech svatých v Německu (dušičky)

Svátek Všech svatých je svátkem římskokatolické církve. Tento den, připomínající všechny svaté, je svátkem nezávislé evangelické luteránské církve.

Vánoční státní svátky Německo

1. a 2. svátek vánoční. Oslava narození Ježíše Krista, která začíná západem slunce o štědrovečerním večeru dne 24. 12. 25. prosinec je v mnoha státech státním svátkem a prvním dnem vánočních prázdnin.

Přehled státních svátků dle Německých spolkových zemích

Státní svátky Bavorsko

V Bavorsku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
6. 1.Tři králové – týká se spolk. země Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
15.8.Nanebevzetí Panny Marie – Sársko a Bavorsko v obcích s většinovým zastoupením katolického obyvatelstva
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
1. 11.Svátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Sasko

V Sasku jsou tyto státní svátky:

>

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10.Den reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko
Středa před 23.11.Den pokání a modliteb (Buß- und Bettag) – Sasko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Sasko-Anhaltsko

V Sasku-Anhaltsku jsou tyto státní svátky:

>

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
6. 1.Tři králové – týká se spolk. země Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10.Den reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánočníStátní svátky Dolní Sasko

V Dolním Sasku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Braniborsko

V Braniborsku jsou tyto státní svátky:

>

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10.Den reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Berlín

V Berlíně jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Brémy

V Brémách jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Hamburk

V Hamburku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Šlesvicko-Holštýnsko

Ve Šlesvicku Holštýnsku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Meklenbursko-Přední Pomořansko

V Meklenbursku – Předním Pomořansku jsou tyto státní svátky:

>

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10.Den reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánočníStátní svátky Severní Porýní – Vestfálsko

V Severním Porýní – Vestfálsku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
1. 11.Svátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Hesensko

V Hesensku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Durynsko

V Durynsku jsou tyto státní svátky:

>

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Durynsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
31. 10.Den reformace (Reformationstag) – Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Porýní-Falc

V Porýní – Falcu jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
1. 11.Svátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Sársko

V Sársku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
15.8.Nanebevzetí Panny Marie – Sársko a Bavorsko v obcích s většinovým zastoupením katolického obyvatelstva
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
1. 11.Svátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční

Státní svátky Bádensko-Württenbersko

V Bádensku-Württenbersku jsou tyto státní svátky:

DatumJméno svátku
1.1.Nový rok
6. 1.Tři králové – týká se spolk. země Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
PátekVelký pátek (Karfreitag)
PondělíVelikonoční pondělí – Velikonoce (Ostermontag)
1.5.Svátek práce
39 dnů po Vel. neděli Nanebevstoupení Ježíše Krista (Christi Himmelfahrt)
50 dnů po Vel. neděliSvatodušní pondělí (Pfingsten, Pfingstmontag)
dle data VelikonocBoží tělo – platí pro Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek jednotlivých obcí
3.10.Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit)
1. 11.Svátek všech svatých – Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko a Porýní-Falcko
25.12.1. svátek vánoční
26.12.2. svátek vánoční
Státní svátky Německo 2017, 2018
5 (100%) 4 hlasů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *